Lokrum

Otok Lokrum

Home / Lokrum
lokrumU blizini starog grada, s njegove istočne strane, smjestio se prekrasni otok Lokrum. Promatrajući Dubrovnik s nekog povišenog stajališta s pogledom usmjerenim prema jugoistoku, na tom području grada Lokrum je posebno uočljiv. Taj dio Dubrovnika prepoznatljiv je ne samo po jedinstvenom starom gradu već i po Lokrumu, koji se smjestio na primjerenoj udaljenosti od njega, ni sasvim blizu ni suviše daleko. Na najbližim točkama međusobno su udaljeni nešto više od pola kilometra, što potvrđuje njihovu razdvojenost, ali ne u tolikoj mjeri da bi oslabio napon prostornih silnica koje ih povezuju, pa se jasno osjeća da oba prostorna subjekta pripadaju istoj urbanoj cjelini. Dakle, na istočnom dijelu današnjeg Dubrovnika susrela su se dva zasebna i sasvim različita, ali oba vrlo atraktivna segmenta njegova prostora: stari grad kao njegovo ishodište, zgusnuta jezgra ukupnog gradskog prostora, njegov najdragocjeniji dio i najveća gradograditeljska i graditeljska vrijednost, a u moru na primjerenoj udaljenosti o njegovu boku izronio je otok Lokrum, najveća prirodna vrijednost Dubrovnika. 
l dvije izuzetne prostorne vrijednosti stoje tu jedna naspram drugoj, takoreći jedna drugoj nadohvat ruke: stari Dubrovnik i njegov otok Lokrum. Jedna od tih dviju vrijednosti jedinstven je artefakt, dok panoramski gledano drugom dominira element prirode.

Ove se dvije po svom karakteru različite prostorne pojave u gradskom pejsažu Dubrovnika veoma skladno dopunjuju pridonoseći osebujnoj ljepoti panorame.
 Izuzetnost otoka Lokruma u gradskom prostoru Dubrovnika ogleda se, dakle, prvenstveno u njegovu položaju i prostornom odnosu prema staroj gradskoj jezgri. A Lokrum se u tom prostoru smjestio ne zagrađujući tu jezgru i ne sprečavajući neposredan susret visokog kamenog zida poduprtog okomitim hridima s otvorenim beskrajem pučine, već radijalno se pružajući u smjeru jugoistoka približivši se starom gradu samo ispružajem na svom sjevorozapadnom kraju. Taj otok potpuno obrastao vegetacijom je harmonična protuteža kompaktnom bloku kamenog grada. On akcentira i uveličava postojanje ovog jedinstvanog grada, pa je prema tome njegova uloga u pejzažu Dubrovnika veoma značajna. Posebno ćemo naglasiti obilazak Maksimilianovih vrtova gdje susrećemo razno egzotično bilje, Benediktinskog samostana, tvrđave Forte Rocale koju su sagradili Francuzi 1806.godine.

Legenda o Lokrumu

Facebook RSS Feed Twitter YouTube
lokrum